Generalforsamling og Reception 2024
Tidspunkt
07.03.2024 kl. 17.00 - 07.03.2024 kl. 21.00
Sted
Kantinen - Magneten
Beskrivelse

Klubben fejre de mange medaljer ved DM.

Vi holder en reception før vores generalforsamling - vi vil gerne vide hvor mange der kommer og deltager.

Generalforsamlingen starter kl. 18:30

Dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning
 • Forelæggelse af regnskab & budget
 • Fastsættelse af kontingentsatser
 • Indkomne forslag
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Formand –  Morten Pilnov (modtager genvalg)
  • Sekretær – Henrik Jensen (modtager genvalg)
  • Suppleant – Tom Larsen (modtager genvalg)
  • Suppleant - Christian Grip (modtager genvalg)                
  • Valg af revisor – Michael Halpern Nadel (modtager genvalg)
 • Eventuelt

Husk:

Forældre til medlemmer under 18 år er meget velkomne, forældre har taleret men ikke stemmeret.

Vel mødt.

Henrik Jensen

Frederiksberg Ju-Jutsu Klub